جلسه پانزدهم: تغییر دادن مسیر ارائه در نرم افزار Prezi

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی تغییر دادن مسیر ارائه در نرم افزار Prezi را آموزش می دهیم.