جلسه سیزدهم: ایجاد انیمیشن با آبجکت ها در نرم افزار Prezi

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی ایجاد انیمیشن با آبجکت ها در نرم افزار Prezi را آموزش می دهیم.