جلسه یازدهم: نحوه گروهی کردن آیتم ها در نرم افزار Prezi

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی نحوه گروهی کردن آیتم ها در نرم افزار Prezi را آموزش می دهیم.