جلسه هفتم :جستجوی کلمه در یک سایت خاص با دستور :site

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی جستجوی کلمه در یک سایت خاص با دستور :site را آموزش می دهیم