جلسه هفتم: آموزش بخش home ، استوری ، دایرکت و فعالیت ها

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی آموزش بخش home ، استوری ، دایرکت و فعالیت ها در اینستاگرام را آموزش می دهیم