جلسه هشتم: تنظیمات متن و قراردادن متن بر روی فیلم (قسمت اول)

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی تنظیمات متن و قراردادن متن بر روی فیلم در نرم افزار proshow producer را آموزش می دهیم