جلسه هفتم: تنظیمات مربوط به فیلم (قسمت اول)

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی تنظیمات مربوط به فیلم در نرم افزار proshow producer را آموزش می دهیم