جلسه بیستم: اضافه کردن فایل های مختلف در نرم افزار Prezi

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی اضافه کردن فایل های مختلف در نرم افزار Prezi را آموزش می دهیم.