جلسه نوزدهم: اضافه کردن صدای ضبط شده در نرم افزار Prezi

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی اضافه کردن صدای ضبط شده در نرم افزار Prezi را آموزش می دهیم.