جلسه هجدهم: اضافه کردن صوت در نرم افزار Prezi

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی اضافه کردن صوت در نرم افزار Prezi را آموزش می دهیم.