جلسه شانزدهم: انتخاب ترنزیشن در نرم افزار Prezi

دریافت ویدئو
در این قسمت به شما کاربران گرامی انتخاب ترنزیشن در نرم افزار Prezi را آموزش می دهیم.